Basisanalyse

Een waardevrije analyse van de dynamiek met de juiste interventie voor iedere groep.

Investering

Basisanalyse

Soms is de situatie binnen een groep zo verstoord dat je hulp van buitenaf kunt gebruiken. Je ervaart lastgevend gedrag in de dynamiek of je krijgt zorgelijke signalen vanuit de groep. Onze analist maakt een groepsanalyse op gedrag.

Hierbij ondersteunen we de leerkracht in het vinden van de juiste interventie. Om de groep juist in kaart te brengen neemt een van onze analisten de groep over tijdens een observatieles in de vrije ruimte. Hierbij is de leerkracht(en) samen met de IB’er van de school aanwezig om het proces te volgen. Na de observatie hebben we een nagesprek (zonder leerlingen) met alle aanwezigen.

In dit nagesprek zorgt de analist voor een aantal zaken:

  • Interventiemodel van de groep
  • Plattegrond met een advies voor de indeling van het klaslokaal
  • Advies voor interventies
IMG_8221-2

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden